موضوعات = حقوق خصوصی
مقارنه عاملیت کامل با نهادهای مشابه(مطالعه موردی: خرید دین، جعاله، حق‎العمل‎کاری، دلالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

وحید شاهنده؛ علی اکبر ایزدی فرد


انتفاء هدف قرارداد در حقوق اسلام وایران: مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

سید مصطفی میلانی؛ منصور امینی؛ وحید عاکفی


مبانی حقوقی تبادل داده‌های شخصی (مطالعه تطبیقی در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا و حقوق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

محسن اسماعیلی؛ مهدی نریمان پور


امکان سنجی اِعمال خیار شرط در ایقاعات در پرتوی روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

فاطمه رجائی؛ سجاد داورپناه


ضابطه شناسی جریان خیار شرط در عقود بر اساس اصل حاکمیت اراده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

محمدعلی سعیدی؛ مهدی میری؛ فرزانه کرمی


بررسی چالش های فقهی- حقوقی بازار ثانوی قراردادهای سلف موازی در بورس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

وحید ایمانی رحیملو؛ سید الهام الدین شریفی آل هاشم


تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

سید علی محمد یثربی؛ جواد محمودی


امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی

دوره 20، شماره 79، دی 1402، صفحه 147-172

محمد مهدی عزیزاللهی؛ سید مهدی دادمرزی دادمرزی؛ علی جوادیه


مسئولیت پیش قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان

دوره 20، شماره 78، مهر 1402، صفحه 109-130

محمدحسین خلیل خلیلی


ضمان مفتی

دوره 20، شماره 77، تیر 1402، صفحه 33-58

میلاد مشایخ


تأثیر فوت متعهد بر بقای تعهد

دوره 20، شماره 77، تیر 1402، صفحه 89-117

رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده


واکاوی غرر موثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر

دوره 20، شماره 77، تیر 1402، صفحه 145-183

حامد صالحی علی آبادی؛ علیرضا شمشیری؛ عباس کریمی


تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران

دوره 20، شماره 76، اردیبهشت 1402، صفحه 31-51

محمدمهدی الشریف؛ رضا قاسمی رستمی؛ سید محمد صادق طباطبایی


اعمال خیارات در عقود ناقص

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 7-30

عباس کریمی؛ آرش بادکوبه هزاوه


سیاست جنایی ایران در قبال جرایم موسسات اعتباری

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 31-64

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد رضا فرهمند


تعدیل قضایی قراردادهای پیمان به‌مثابه مقتضای اطلاق عقد اجاره اشخاص

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 159-181

شیما وفادارنیا؛ علیرضا فصیحی زاده


بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 183-209

علی اکبر جعفری ندوشن


حقّ حبس: شرایط و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 59-83

حمید میری؛ حسین کاویار؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


چالش های حقوقی قانون صدور چک

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 243-267

ابراهیم عبدی پور فرد


نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 55-78

محسن اسماعیلی؛ مهدی نریمان پور


امکان سنجی ضمانت از دین آینده در فقه و حقوق ایران

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 79-101

محمد صالحی مازندرانی