مقارنه عاملیت کامل با نهادهای مشابه(مطالعه موردی: خرید دین، جعاله، حق‎العمل‎کاری، دلالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران-بابلسر

چکیده

فاکتورینگ یا عاملیت شیوه‎ا‏ی تأمین مالی است که فروشنده‏ای، مطالبات خود را به مؤسسه‏‏ی ثالث‏ منتقل کرده تا آن مؤسسه‏‏، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.
در عاملیت کامل، تمام حساب‏های دریافتنی حاصل از فروش کالاها، تحت شرایط عادی توسط عامل خریداری می‏گردد و امکان دسترسی سریع مشتری(صادرکننده) به وجوه نقد فراهم می‏شود. عامل با اخذ کارمزد توافق شده یا اخذ بهره‏ی ناشی از تأمین مالی بهره‏مند می‏گردد و تسویه حساب میان عامل و مشتری در تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معامله‏ی اسناد با درصد مناسب تنزیل یا در تاریخ سررسید و یا هنگامی است که عامل موفق شود که کلیه‏ی وجوه را از خریداران کالاها و خدمات مشتری جمع آوری کند، صورت می‏گیرد.
عاملیت کامل به برخی از نهادهای فقهی و حقوقی شباهت دارد که در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه‏ای و مراجعه به آرای فقیهان و حقوقدانان با عقود جعاله، حق‏العمل‏کاری و دلالی مقارنه شده و نتیجه اینکه عاملیت کامل به همه‎ی نهادها شباهت دارد ولی به دلیل برخی وجوه افتراق فقط با خرید دین قابلیت انطباق دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات