اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2421
تعداد پذیرش 230
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1319

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 79
تعداد مقالات 640
تعداد مشاهده مقاله 893360
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 440901
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 54 روز
متوسط زمان پذیرش 433 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 120 روز
درصد پذیرش 10 %