اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2352
تعداد پذیرش 220
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1304

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 78
تعداد مقالات 627
تعداد مشاهده مقاله 833103
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 421838
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 54 روز
متوسط زمان پذیرش 438 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 121 روز
درصد پذیرش 9 %