اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2243
تعداد پذیرش 171
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1265

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 76
تعداد مقالات 561
تعداد مشاهده مقاله 768120
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 394169
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 52 روز
متوسط زمان پذیرش 380 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 122 روز
درصد پذیرش 8 %