موضوعات = حقوق عمومی
رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

دوره 19، شماره 74، آبان 1401، صفحه 7-32

فرج اله هدایت نیا؛ مهدی شوشتری؛ محمد رضا محمودی ضامن جانی


تأملی بر حق بر فرزندآوری در پرتو احکام وضعی و تکلیفی تلقیح مصنوعی

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 85-117

سید احمد حبیب نزاد؛ مصطفی بخرد


«تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران»

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 103-123

محمد جلالی؛ پدرام امیریان


نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 7-27

حسنعلی علی اکبریان


رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 143-164

علیرضا دبیرنیا؛ عبدالسعید شجاعی


نظارت غیرقضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 119-140

یاسمن سعیدی؛ عبدالرضا جمال زاده؛ احمد باقری


قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 7-26

احمد دیلمی؛ آیت اله جلیلی مراد


معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 115-131

حمید رضا آرامی؛ محمود حکمت‌نیا؛ عزیز الله فهمیمی


ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 119-144

سید علی محمد یثربی؛ سینا رازقیان


مبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 175-203

نوربخش ریاحی