موضوعات = حقوق عمومی
تأملی بر حق بر فرزندآوری در پرتو احکام وضعی و تکلیفی تلقیح مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

سید احمد حبیب نزاد؛ مصطفی بخرد


«تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران»

دوره 18، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 103-123

محمد جلالی؛ پدرام امیریان


نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی

دوره 18، شماره 70، آذر 1400

حسنعلی علی اکبریان


رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 70، آذر 1400، صفحه 153-174

علیرضا دبیرنیا؛ عبدالسعید شجاعی


نظارت غیرقضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران

دوره 18، شماره 69، شهریور 1400

یاسمن سعیدی؛ عبدالرضا جمال زاده؛ احمد باقری


قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 7-26

احمد دیلمی؛ آیت اله جلیلی مراد


معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 115-131

حمید رضا آرامی؛ محمود حکمت‌نیا؛ عزیز الله فهمیمی


چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 61، مرداد 1398

سیداحمد حبیب نژاد؛ محمد جواد حسینی


الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 71-92

سید محمد مهدی غمامی


ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 119-144

سید علی محمد یثربی؛ سینا رازقیان


مبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 175-203

نوربخش ریاحی