دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 7-197 
5. احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری

صفحه 129-160

عباس کلانتری؛ صدیقه گلستان رو؛ نفیسه متولی زاده نایینی