فصلنامه علمی حقوق اسلامی

Islamic Law Journal

ISSN: 1735-3270

فصلنامه حقوق اسلامی تنها مقالاتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته های نوست ، در موضوعات مختلف حقوق اسلامی در قالب تحلیلی یا تطبیقی می پذیرد. 

* نویسندگان گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید. 

 ** برای جلوگیری از سرقت علمی، مقالات قبل از انتشار، از طریق سمیم نور مشابهت یابی می شوند.

 *** ارسال تعهد نامه الزامی است.                   

   درباره فصلنامه

      *             کشور محل چاپ:  ایران

 • ·         محل انتشار: ایران
 • ·         ناشر:  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • ·         شاپای چاپی: 1735-3270
 • ·         رتبه مجله: علمی (پژوهشی)- دارای ایندکس ISC
 • ·         درصد پذیرش مقالات: 5%
 • ·         وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ: فصلنامه 
 • ·         زبان مجله:  فارسی  و  چکیده انگلیسی
 • ·         حوزه  تخصصی: حقوق اسلامی
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده در پایگاه های بین المللی: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان داوری:  حداقل 2 ماه
 • ·         ایمیل مجله:  hoquq@iict.ac.ir
 • ·         پایگاه های نمایه کننده مجله: ISC، نورمگز، جهاد دانشگاهی، پرتال علوم انسانی، بانک نشریات کشور
 • ·         مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت یاب سمیم نور www.samimnoor.ir بررسی می گردد.

 

مقاله پژوهشی

1. دامنه اعمال قاعده «ضرورت » بر مقررات جهاد در فقه اسلامی

صفحه 7-36

سید مصطفی محقق داماد؛ نادر اخگری بناب


2. علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص

صفحه 37-60

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی


3. نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم تعزیری از آزادی مشروط

صفحه 61-78

حجت الله فتحی


4. مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان

صفحه 61-90

محمد حسنی


5. مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با نهادهای مشابه و تشخیص ماهیت آن

صفحه 91-120

محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ حمید ابهری


6. فلسفه حقوق طبیعی گیاهی بشر

صفحه 121-150

محمد حسین طالبی


7. بررسی مقایسه ای وضعیت رویکرد حقوقی متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری در تحقّق قواعد فقهی نشر علم

صفحه 151-188

جعفر نظام الملکی؛ سید حسن شبیری زنجانی


8. حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

صفحه 189-212

غلامرضا پیوندی؛ سید شهاب موسوی نژاد


9. سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار


10. جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران

محمود کاظمی


11. دخالت دولت در قراردادهای خصوصی براساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها

صفحه 263-300

محسن آرین؛ سید علی محمد یثربی


ابر واژگان