اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1510
تعداد عدم پذیرش 1057

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 424
تعداد مشاهده مقاله 268935
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 184975
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 161 روز
متوسط زمان داوری 55 روز
متوسط زمان پذیرش 376 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 149 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز