اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1560
تعداد عدم پذیرش 1122

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 440
تعداد مشاهده مقاله 277616
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 192870
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 160 روز
متوسط زمان داوری 54 روز
متوسط زمان پذیرش 343 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 148 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 129 روز