اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2138
تعداد پذیرش 152
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1229

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 74
تعداد مقالات 544
تعداد مشاهده مقاله 688362
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 359005
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 52 روز
متوسط زمان پذیرش 356 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 124 روز
درصد پذیرش 7 %