اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1841
تعداد پذیرش 102
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1066

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 68
تعداد مقالات 492
تعداد مشاهده مقاله 542748
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 295918
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 351 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 135 روز
درصد پذیرش 6 %