اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2197
تعداد پذیرش 163
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1246

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 75
تعداد مقالات 553
تعداد مشاهده مقاله 750700
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 378475
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 51 روز
متوسط زمان پذیرش 368 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 123 روز
درصد پذیرش 7 %