اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1600
تعداد پذیرش 69
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 924

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 459
تعداد مشاهده مقاله 443279
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 220387
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 54 روز
متوسط زمان پذیرش 338 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 148 روز
درصد پذیرش 4 %