اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2046
تعداد پذیرش 141
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1189

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 71
تعداد مقالات 534
تعداد مشاهده مقاله 630718
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 337647
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 51 روز
متوسط زمان پذیرش 343 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 126 روز
درصد پذیرش 7 %