اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1929
تعداد پذیرش 123
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1108

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 70
تعداد مقالات 515
تعداد مشاهده مقاله 588506
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 317584
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 50 روز
متوسط زمان پذیرش 342 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 132 روز
درصد پذیرش 6 %