اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1683
تعداد پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 997

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 67
تعداد مقالات 471
تعداد مشاهده مقاله 482426
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 249383
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 52 روز
متوسط زمان پذیرش 356 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 142 روز
درصد پذیرش 5 %