تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

ارتباط با مجله حقوق اسلامی از طرق زیر ممکن است:

صندوق پستی: 179 ـ 37185

ایمیل: hoquq@iict.ac.ir

فرم تماس با ما