تعداد مقالات: 413
26. جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری

دوره 12، شماره 45، تابستان 1394، صفحه 7-36

محمود حکمت نیا؛ مهدی معلی


27. مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 7-32

ابوالقاسم علیدوست


28. تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 7-31

احمد حاجی ده آبادی؛ محمد رجبی


30. درآمدی بر مبانی کلامی استنباط از قرآن

دوره 1، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 19-36

احمد مبلغی


31. مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 11-32

ابوالقاسم علیدوست


32. سنت پژوهی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1383، صفحه 9-42

علی اکبر رشاد


35. تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1384، صفحه 9-32

ابوالقاسم علیدوست


36. مبانی و حقوق جهانگردان از دیدگاه منابع اسلامی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 9-32

روح الله شریعتی


37. گسترة کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 11-38

علی‌اکبر رشاد


38. مذاق شریعت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 11-28

محمود حکمت‌نیا


39. تحدید حقوق و آزادیها

دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 11-32

ناصر قربان نیا


40. نگاهی نو به ملاک حرمت ربا

دوره 3، شماره 11، زمستان 1385، صفحه 9-40

محمدعلی گرامی


41. بررسی فقهی خرید و فروش پول اعتباری (اسکناس)

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 11-35

احمدعلی یوسفی


42. تنوع نظریه‌های مالکیت معنوی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1386، صفحه 11-42

محمد حبیبی مجنده


43. مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 4، شماره 14، پاییز 1386، صفحه 7-36

سید عباس موسویان


44. مسئولیت مدنی در قرآن

دوره 4، شماره 15، زمستان 1386، صفحه 7-38

محمود حکمت‌نیا


45. بررسی فقهی ـ حقوقی تعیین نرخ سود بانکی

دوره 4، شماره 16، بهار 1387، صفحه 7-34

سیدعباس موسویان موسویان


46. قرآن کریم و قاعدة «احسان»

دوره 5، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 7-37

ابوالقاسم علیدوست


47. قاعدة دفع افسد به فاسد و دلالت‌های حقوقی ـ جرم‌شناختی آن

دوره 5، شماره 18، پاییز 1387، صفحه 7-34

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی


48. تأملی در حجیت خبر موثق

دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 7-36

سیدمحمد نجفی یزدی


50. «شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 7-36

احمد حاجی ده آبادی