چشم‌انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه گیلان

چکیده

صرف­نظر از این‌که رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی، باطل شناخته شده است بسیاری از حقوق‌دانان و فقیهان صحت آن را محتمل دانسته­اند؛ اما در نظرهای این‌دسته از فقیهان و حقوق‌دانان هیچ‌گونه توضیحی درباره جزئیات و احکام و تشریفات این عمل حقوقی بیان نشده است که این مطلب در مقاله دیگری بررسی و تبیین شد. این در حالی است که حقوق عرفی عصر کنونی، بی‌اعتنا به باریک­بینی­های مقنّن، در عمل در حال حرکت به سمت افق­هایی است که در آن، دادوستدها و مطالبه‌ها به‌وسیله منافع اموال (منافع حقوقی) توثیق و تضمین می‌شود. این گرایش پویا بی­تردید نیازمند آیین‌نامه‌های تدوین‌شده و هماهنگ در این‌باره خواهد بود تا از تشتّت رویه­ها و پدیدآمدن عرف­های غیررسمی در این‌باره جلوگیری شود. پژوهش پیش‌رو با تنظیم و تدوین آیین‌نامه پیشنهادی درباره رهن منافع اموال کوشش در این‌باره است.
رهن منفعت در مرحله انعقاد در مقاله دیگری بررسی شد و در نوشتار پیش‌رو به تشریفات و احکام مرحله اجرا با اقتباس از تشریفات کنونی برنهاده درباره اجرای رهن اعیان و دیگر آیین‌نامه‌های مشابه پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها