دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، مرداد 1400 
تبیین "تصرفات در‌حکم غصب" از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

صفحه 27-43

مهدی کیان مهر؛ رحیم سیاح؛ سیدحسام الدین حسینی


نقش زمان در توبه کیفری

صفحه 45-68

امیر وطنی؛ عبد العلی توجهی؛ حسین رجایی


دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا

صفحه 91-118

مهدی شیدائیان؛ امیرحسین بحیرایی


طلاق قضایی در فقه اسلامی و حقوق ایران

صفحه 167-187

صدیقه فقیه حبیبی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ علیرضا عسگری


انحلال عقد پایه و تأثیر آن بر عقود وثیقه‌ای

صفحه 233-249

جواد پیری؛ محمد باقر پارساپور؛ احمدرضا عظیم نسب راینی