نظارت غیرقضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تخصصی،گروه فقه و مبانی حقوق،دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،تهران،ایران

2 دانشیار گروه فلسفه،دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه آزاد تهران شمال،تهران،ایران

3 استاد گروه فقه ومبانی حقوق، دانشکده الهیات دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

آمبودزمان و‌ دپارتمان های مرتبط با آن در ایران،همچون«سازمان بازرسی کل کشور» و«کمیسیون اصل نود قانون اساسی»، مرجعی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن برعملکرد سازمان های اداری و دولتی درجهت اجرای بهتر قانون واصلاح روند موجود در سازمان های خاطی می باشد.این نهاد با هدف حفظ حقوق مدنی و توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هرکشور برای این مرجع پیش بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی و فاقد هزینه به اختلافات، گزارشات و شکایات نسبت به هرگونه فعل یا ترک فعل خارج از مقررات و یا رفتارهای نامناسب که در نتیجه سوء مدیریت در ارگان های دولتی بوجود آمده می پردازد و تا به نتیجه رسیدن آن فرآیند را پیگیری و به افکار عمومی اعلام می دارد.هدف از پژوهش حاضرکه بصورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده،مداقه تطبیقی جایگاه آمبودزمان در ایران به منظور کاستن ازمعضلات رسیدگی قضایی،که منجربه اطاله دادرسی و موانعی که حاکم بر نظام اداری کشور شده و همچنین، اشاعه ی آن در جهت شکوفایی افق های روشن کشور دربرابر سوت زنی در کشف فسادهای اداری و صیانت ازحقوق مردم می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات