تبیین نقش عوامل فردی درونی در ارتکاب خشونت خانوادگی

دوره 15، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 57-85

علی محمدی جورکویه


نسبت حکومت با زندگی مطلوب «نگرشی به رویکرد کمال‌گرایی»

دوره 8، شماره 30، آبان 1390، صفحه 59-76

محمد راسخ؛ محمدرضا رفیعی


عدم‌النفع

دوره 7، شماره 26، آبان 1389، صفحه 59-88

مصطفی سعادت‌مصطفوی؛ حسین هوشمند فیروزآبادی


پیشگیری وضعی از نگاه آموزه‌های اسلام

دوره 1، شماره 1، تیر 1383، صفحه 59-76

سیدمحمود میرخلیلی


نگاهی به فرایند شکل‌گیری دولت الکترونیک و چالشهای فراروی آن

دوره 3، شماره 9، مرداد 1385، صفحه 59-94

ابراهیم باطنی؛ مهدی یزدان‌شناس


ابهامات فقهی ـ حقوقی وکالت زوجه در طلاق

دوره 5، شماره 18، آذر 1387، صفحه 59-86

محمد سروش محلاتی


تأثیر اصل عفاف بر سقوط اذن پدر در ازدواج دختر

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 59-71

فرج‌الله هدایت نیا


حقّ حبس: شرایط و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 59-83

حمید میری؛ حسین کاویار؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته‌ای

دوره 14، شماره 54، آذر 1396، صفحه 60-86

محمود حکمت نیا؛ احمد احسانی فر


نقد و بررسی تاریخ‌مندی احکام جزایی اسلام

دوره 9، شماره 35، بهمن 1391، صفحه 61-94

غلامرضا پیوندی


مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فرآورده‌های دارویی

دوره 8، شماره 29، تیر 1390، صفحه 61-88

محمود حکمت‌نیا؛ سمیه عبداللهی ویشکایی


تأملی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح

دوره 7، شماره 24، فروردین 1389، صفحه 61-85

سیدمهدی میرداداشی


فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون)

دوره 12، شماره 46، آذر 1394، صفحه 61-84

ابوالفتح خالقی؛ علی درودی


ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی

دوره 1، شماره 2، آذر 1383، صفحه 61-88

حسین قافی


بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی

دوره 2، شماره 7، دی 1384، صفحه 61-78

محمود حکمت‌نیا


مطلقة رجعیه؛ زوجة حقیقی یا زوجة حکمی؟

دوره 2، شماره 8، خرداد 1385، صفحه 61-88

احمد حاجی‌ده آبادی


مطالعة تطبیقی قاعدة رضایت زیان‌دیده و اقدام (در نظام حقوقی کامن‌لا و اسلام)

دوره 4، شماره 15، دی 1386، صفحه 61-82

علیرضا اسماعیل‌آبادی؛ محمدحسن رضوی


تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه

دوره 16، شماره 62، مهر 1398، صفحه 61-90

محسن جعفری بهزادکلائی؛ سام محمدی


قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 41، شهریور 1393، صفحه 63-82

سیدیاسر ضیایی؛ آیت‌اله جلیلی‌‌مراد


حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی

دوره 10، شماره 39، بهمن 1392، صفحه 63-77

جلال‌الدین قیاسی


بررسی مفاهیم «شرط ایمان در شهادت» در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 32، اردیبهشت 1391، صفحه 63-90

علیرضا آذربایجانی؛ محمد محلّی؛ اسماعیل فدایی


اصول کلی حقوق؛ عامل پویایی حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 8، شماره 31، بهمن 1390، صفحه 63-93

سیدفضل‌الله موسوی؛ معصومه‌سادات میرمحمدی