دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مقاله پژوهشی

نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

سید علیرضا میربد؛ غلامرضا پیوندی