اصول کلی حقوق؛ عامل پویایی حقوق بین‌الملل کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران