نویسنده = محمود حکمت‌نیا
غذا به مثابه حقی بنیادین یا کالای راهبردی ؟ (پارادایم های دوگانه در مسأله غذا)

دوره 18، شماره 69، شهریور 1400

محمود حکمت نیا؛ سید امیرحسین سجادزاده


امکان سنجی حمایت کپی رایت از آثار بویایی در نظام کامن لا و رومی ژرمنی ، با نگاهی به حقوق ایران

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 151-180

حسین روحانی؛ محمود حکمت نیا؛ سید یونس نورانی مقدم


مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماریهای همه‌گیر با تاکید بر کرونا

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399، صفحه 7-50

محمود حکمت نیا


معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 115-131

حمید رضا آرامی؛ محمود حکمت‌نیا؛ عزیز الله فهمیمی


مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی


مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع

دوره 15، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 141-172

محمود حکمت نیا؛ جعفر اکبری


مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر

دوره 15، شماره 57، شهریور 1397، صفحه 157-176

محمود حکمت نیا؛ داود خوشنویس؛ ابراهیم تقی زاده


بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته‌ای

دوره 14، شماره 54، آذر 1396، صفحه 60-86

محمود حکمت نیا؛ احمد احسانی فر


جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری

دوره 12، شماره 45، تیر 1394، صفحه 7-36

محمود حکمت نیا؛ مهدی معلی


قواعد بنیادین در حقوق و روش‌شناسی احراز و توسعه آنها

دوره 11، شماره 42، آذر 1393، صفحه 7-37

محمود حکمت نیا


مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 7-37

محمود حکمت نیا؛ مسعود فیاضی


سلاح‌‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها

دوره 10، شماره 38، آذر 1392، صفحه 53-87

محمود حکمت‌نیا


وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 10، شماره 36، فروردین 1392، صفحه 7-36

محمود حکمت‌نیا؛ جعفر زمانی


نظریه حق از دیدگاه محمدحسین غروی اصفهانی (محقق اصفهانی)

دوره 9، شماره 34، آبان 1391، صفحه 7-36

محمود حکمت‌نیا


اخلاق زیستی و جایگاه آن در علوم اسلامی

دوره 9، شماره 33، مرداد 1391، صفحه 7-35

محمود حکمت نیا؛ مهدی معلی


مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فرآورده‌های دارویی

دوره 8، شماره 29، تیر 1390، صفحه 61-88

محمود حکمت‌نیا؛ سمیه عبداللهی ویشکایی


تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی

دوره 7، شماره 27، دی 1389، صفحه 57-81

محمود حکمت‌نیا؛ عباس عبادتی وایقان؛ مهدی معلی


مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش

دوره 6، شماره 23، بهمن 1388، صفحه 127-158

محمود حکمت‌نیا؛ امرالله خوشنویس


اصل سرزمینی؛ مبنای نظری و آثار آن در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 6، شماره 20، فروردین 1388، صفحه 7-36

محمود حکمت نیا


مسئولیت مدنی در قرآن

دوره 4، شماره 15، دی 1386، صفحه 7-38

محمود حکمت‌نیا


مخالفت با مالکیت فکری

دوره 3، شماره 10، آذر 1385، صفحه 161-190

محمود حکمت‌نیا؛ علی تقی‌خانی


مذاق شریعت

دوره 3، شماره 9، مرداد 1385، صفحه 11-28

محمود حکمت‌نیا


جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری

دوره 2، شماره 8، خرداد 1385، صفحه 89-104

محمود حکمت‌نیا؛ محمد موحدی ساوجی


بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی

دوره 2، شماره 7، دی 1384، صفحه 61-78

محمود حکمت‌نیا


مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن

دوره 2، شماره 5، تیر 1384، صفحه 43-64

محمود حکمت نیا