مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فرآورده‌های دارویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی