دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 1-216 (سال یازدهم، شماره 40، بهار 93) 
2. بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام

صفحه 39-70

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ عباس نوری


3. ایده و حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری

صفحه 71-104

محمدهادی میرشمسی؛ حسام جلائیان دهقانی؛ علیرضا تیموری


4. بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 105-133

اسمعیل رحیمی‌نژاد؛ محدثه صفرخانی