کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399، صفحه 205-226

علی محمدی جورکویه


مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 95-114

حمید ابهری؛ سمیه احسانی کرسیکلا


مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی


مبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 175-203

نوربخش ریاحی


قاعدة احترام، تکلیف یا مسئولیت

دوره 15، شماره 56، فروردین 1397، صفحه 7-25

احمد دیلمی


مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 7-37

محمود حکمت نیا؛ مسعود فیاضی