دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، شهریور 1401 

مقاله پژوهشی

اعمال خیارات در عقود ناقص

صفحه 7-30

عباس کریمی؛ آرش بادکوبه هزاوه


سیاست جنایی ایران در قبال جرایم موسسات اعتباری

صفحه 31-64

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد رضا فرهمند


تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392

صفحه 65-86

محمد حسین کریم زاده شورک؛ احمد حاجی ده آبادی؛ عبدالرضا برزگر