موضوعات = حقوق بشر
جریان‌شناسی دیدگاه های موجود پیرامون حقوق بشر اسلامی پس از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

علی ربیع زاده؛ توکل حبیب زاده


ابعاد فقهی و حقوقی آزادی عقیده

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 85-105

حسین جوان آراسته


غذا به مثابه حقی بنیادین یا کالای راهبردی ؟ (پارادایم های دوگانه در مسأله غذا)

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 141-165

محمود حکمت نیا؛ سید امیرحسین سجادزاده


فلسفه حقوق طبیعی گیاهی بشر

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 121-150

محمد حسین طالبی


بررسی ابعاد حق بر حریم خصوصی نسبت به سالمندان

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 271-300

محمد صالح تسخیری؛ سیداحمد حبیب نژاد


تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران

دوره 17، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 79-105

زینب محمدی؛ مصطفی محقق داماد؛ محمد حبیبی مجنده


ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی

دوره 16، شماره 61، مرداد 1398

ابوالقاسم علیدوست؛ احمد احسانی فر