1. کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 41-70

فرج‌الله هدایت نیا


2. تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 37-60

کمال الدین هریسی نژاد؛ مائده سلیمانی دینانی


3. تسهیل طلاق یا طلاق‌زدایی در حقوق خانواده ایران

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 51-77

فرج‌الله هدایت‌نیا


4. مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 39-63

فرج‌الله هدایت نیا