نویسنده = سیددُرید موسوی مجاب
تعداد مقالات: 1
1. جرایم یقه‌سفیدی با نگاهی به آموزه‌های دینی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 99-131

سیددُرید موسوی مجاب