جرایم یقه‌سفیدی با نگاهی به آموزه‌های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم