نویسنده = علی‌مراد حیدری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فقهی ـ ‌حقوقیِ مباهته رسانه‌ای

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 113-130

علی‌مراد حیدری


2. نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانه‌ای

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 133-160

علی‌مراد حیدری


3. نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تأثیر روابط خانوادگی

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 151-180

علی‌مراد حیدری