دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، مرداد 1398، صفحه 7-218 

مقاله پژوهشی

انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 7-39

مهدی منتظری؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ عباس قاسمی حامد


نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره