دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، فروردین 1384، صفحه 11-197 
پول‎شویی الکترونیکی

صفحه 109-132

امیرحسین جلالی فراهانی


فلسفة ‌مجازات

صفحه 147-170

ابراهیم باطنی؛ محسن برهانی


رویکرد بزه‌دیده محور در پیشگیری از جرم

صفحه 183-197

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای