موضوعات = مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی بسترهای مجازی آنلاین در قبال اَعمال کاربران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

ابوالفضل حسام؛ محمد غلامعلی زاده


تبیین "تصرفات در‌حکم غصب" از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 27-43

مهدی کیان مهر؛ رحیم سیاح؛ سیدحسام الدین حسینی


مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی


مطالعه ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1397

عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان