موضوعات = مسئولیت مدنی
زیان معنوی در حقوق بین‌الملل خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

عبداله رجبی؛ محمد پیرهادی تواندشتی


مسئولیت مدنی بسترهای مجازی آنلاین در قبال اَعمال کاربران

دوره 20، شماره 79، دی 1402، صفحه 127-145

ابوالفضل حسام؛ محمد غلامعلی زاده


تبیین "تصرفات در‌حکم غصب" از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 27-43

مهدی کیان مهر؛ رحیم سیاح؛ سیدحسام الدین حسینی


مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی


مطالعه ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1397

عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان