مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه مفید

3 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

اگرچه رشد تکنولوژی هوش مصنوعی و رباتیک نقش مهمی در رفع نیازهای مردم دارد سبب بروز مشکلاتی شده است؛ از جمله اینکه ممکن است یک ربات زیان‌هایی را به اشخاص و اموال وارد کند. رباتهای خودمختار به خصوص به دلیل نرم‌افزارهای خاصی که در آنها وجود دارد میتوانند فعالیتهای مختلفی را بدون کنترل انسانی انجام دهند. بررسی مسئولیت‌ حقوقی مربوط به زیان‌های وارده شده توسط ربات نسبت به زیان وارده از سوی انسان دشواری بیشتری دارد. یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که با توجه به عنصر خودمختاری مطرح می‌شود این است که زیان را به چه اشخاصی می‌توان نسبت داد؛ دیگر اینکه با فرض استناد، وجه مسئولیت‌ چیست. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با انتخاب ربات به مثابه محصول از بین نظریات موجود درباره ماهیت عملکردی ربات با در نظر گرفتن وضعیت موجود و آخرین تحولات در این حوزه، قواعد مسئولیت‌ مدنی ناشی از تولید محصول را بر تولیدکننده ربات اعمال کند؛ بر این اساس، تولیدکننده به دلیل تولید محصول ذاتاً خطرناک و ایجاد فعالیت مخاطره‌آمیز و با در نظر گرفتن اصل پیشگیرانه، دارای مسئولیت‌ محض خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات