کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

سجاد افشار


الزامات نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور با تمرکز بر دائمی، فراگیر و برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

مهدی ابراهیمی؛ محمد بهادری جهرمی؛ محمدجواد رضایی زاده


تکثرگرایی حقوقی-فقهی، ثابتات شریعت و نظام تقنینی ایران

دوره 20، شماره 76، اردیبهشت 1402، صفحه 187-210

محسن برهانی؛ الهه لطفعلی زاده


«تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران»

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 103-123

محمد جلالی؛ پدرام امیریان


جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی (ره)

دوره 16، شماره 62، مهر 1398، صفحه 161-190

علی مشهدی؛ آیت اله جلیلی مراد؛ علیرضا دبیرنیا


تحلیلی بر توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 68 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

دوره 11، شماره 41، شهریور 1393، صفحه 131-156

سیدحسین ملکوتی هشجین؛ فرزاد جنگجوی (خراطا)