1. جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 207-237

سیدمحمدحسن سیادت؛ مهدی چگنی؛ محمد صادق آزادفر؛ امیرحسین خسروآبادی


2. اصل یا مستثنا بودن مشروعیت عقود مشارکتی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 169-192

علیرضا عالی پناه؛ الهام قدسی