1. معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 111-138

حمید رضا آرامی؛ محمود حکمت‌نیا؛ عزیز الله فهمیمی


2. سلاح‌‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 53-87

محمود حکمت‌نیا


3. وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 10، شماره 36، بهار 1392، صفحه 7-36

محمود حکمت‌نیا؛ جعفر زمانی


4. نظریه حق از دیدگاه محمدحسین غروی اصفهانی (محقق اصفهانی)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 7-36

محمود حکمت‌نیا


5. مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فرآورده‌های دارویی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 61-88

محمود حکمت‌نیا؛ سمیه عبداللهی ویشکایی


6. تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1389، صفحه 57-81

محمود حکمت‌نیا؛ عباس عبادتی وایقان؛ مهدی معلی


7. مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش

دوره 6، شماره 23، زمستان 1388، صفحه 127-158

محمود حکمت‌نیا؛ امرالله خوشنویس


8. مسئولیت مدنی در قرآن

دوره 4، شماره 15، زمستان 1386، صفحه 7-38

محمود حکمت‌نیا


9. مخالفت با مالکیت فکری

دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 161-190

محمود حکمت‌نیا؛ علی تقی‌خانی


10. مذاق شریعت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 11-28

محمود حکمت‌نیا


11. جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 89-104

محمود حکمت‌نیا؛ محمد موحدی ساوجی


12. بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 61-78

محمود حکمت‌نیا