1. حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1386، صفحه 115-146

محمود صادقی؛ یوسف خلج


2. حمایت از نشانهای تجاری در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای

دوره 4، شماره 14، پاییز 1386، صفحه 103-130

محمود صادقی؛ یوسف خلج


3. درآمدی بر حمایت از حقوق پدیدآورندة پایگاه داده

دوره 4، شماره 13، تابستان 1386، صفحه 131-152

محمود صادقی؛ علی طهماسبی


4. حقوق مرتبط با حق مؤلف

دوره 4، شماره 13، تابستان 1386، صفحه 73-96

محمود صادقی؛ شیما پورمحمدی