نویسنده = حمید محبوبی
تعداد مقالات: 1
1. نظریة تعلیم اخلاقی مجازات

دوره 2، شماره 5، تابستان 1384، صفحه 141-178

حمید محبوبی