1. تأثیر اشتباه‌های تایپی و غلط‌های املایی بر قرارداد اعتبار اسنادی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1388، صفحه 157-172

مرتضی شهبازی‌نیا؛ فاطمه الهلویی زارع