1. ارزیابی مجازات‌های اجتماعی مندرج در لایحه مجازات اسلامی در پرتو الگوی جایگزینی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 191-216

محمدابراهیم شمس ناتری؛ جواد ریاحی


2. عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن

دوره 5، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 93-120

محمدابراهیم شمس ناتری؛ محمدعلی جاهد


3. جرائم سازمان‌یافته

دوره 1، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 109-130

محمدابراهیم شمس ناتری