نویسنده = سیدعلی‌اصغر رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 91-121

سیدعباس موسویان؛ سیدعلی‌اصغر رحیمی