کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
مسئولیت مدنی بسترهای مجازی آنلاین در قبال اَعمال کاربران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

ابوالفضل حسام؛ محمد غلامعلی زاده


اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تاکید بر اجاره خوابگاههای دانشجویی)

دوره 19، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 35-68

حسین کاویار؛ حمید میری؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 211-232

پوران شرفی؛ داوود نصیران


مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 251-284

جلیل قنواتی؛ عبدالرضا علیزاده؛ مجتبی زنگنه


قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 41، شهریور 1393، صفحه 63-82

سیدیاسر ضیایی؛ آیت‌اله جلیلی‌‌مراد


بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 105-133

اسمعیل رحیمی‌نژاد؛ محدثه صفرخانی