اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تاکید بر اجاره خوابگاههای دانشجویی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک

2 عضو هیات علمی گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گنبدکاووس

3 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

در مارس 2020، شیوع ویروس کرونا جدید (Covid-19)، که در نهایت توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری همه‌گیر اعلام شد، زندگی روزمره را تغییر اساسی داد. در شرایط کرونا، طیف گسترده‌ای از مسائل مربوط به حقوق قراردادها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. بعد از کرونا با وضعیت بی‌سابقه‌ای مواجه هستیم که موجب شده تعهدات قراردادی یا به‌علت تعطیلی و فاصله‌گذاری اجتماعی ناشی از الزام مصوبات نهادهای ملی، ممتنع شود یا اجرای آن با دشواری زیادی رو‌به‌رو شود و به همین دلیل در راستای تقویت دکترین حقوقی در این وضعیت نوظهور، باید وضعیت این قرارداد در زمان شیوع این همه‌گیری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
سخن ما در این نوشتار، سخن از یکی از چالش‌های حقوقی است که این واقعه بر قرارداد اجاره خوابگاه‌های دانشجویی ایجاد کرده است. ما در این مقاله برآنیم که با بررسی معیارهای مطرح در حقوق قراردادهای انگلیس و ایران وضعیت ناشی از شیوع کرونا را در ارتباط با قرارداد اجاره خوابگاههای دانشجویی مورد تحلیل قرار دهیم. این مقاله نشان می‌دهد که در شرایط کرونا، دکترین فورس ماژور و هاردشیپ نقش بی بدیلی را ایفا می‌کنند و اجازه می‌دهند ریسک ناشی از چنین بحرانی به طور مساوی بین طرفین قرارداد توزیع شود.

کلیدواژه‌ها