نویسنده = احمد حاجی ده آبادی
تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 65-86

محمد حسین کریم زاده شورک؛ احمد حاجی ده آبادی؛ عبدالرضا برزگر


علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 37-60

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی


امکان‌سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 93-118

احمد حاجی ده آبادی؛ محمود حبیبی تبار


امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

دوره 15، شماره 58، آذر 1397

احمد حاجی ده آبادی؛ محمود حبیبی تبار


«شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392

دوره 13، شماره 50، آذر 1395، صفحه 7-36

احمد حاجی ده آبادی


قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 6، آذر 1384، صفحه 33-62

احمد حاجی ده آبادی


قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

دوره 1، شماره 2، آذر 1383، صفحه 137-168

احمد حاجی ده آبادی