کلیدواژه‌ها = تحلیل اقتصادی
تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

امیر خناری نژاد؛ نسرین طباطبایی حصاری؛ محسن صادقی


نگرش اقتصادی به اصول اخلاقی در حقوق قراردادها

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 253-282

عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی؛ یدالله دادگر


نگرش اقتصادی به اصول اخلاقی درحقوق قراردادها

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400

محمود زمانی؛ عبدالرضا علیزاده؛ یدالله دادگر