نویسنده = علیرضا دبیرنیا
الزامات انتقال مطلوب دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

فاطمه زابولی زواره؛ علیرضا دبیرنیا؛ سوده شاملو


رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 143-164

علیرضا دبیرنیا؛ عبدالسعید شجاعی


جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی (ره)

دوره 16، شماره 62، مهر 1398، صفحه 161-190

علی مشهدی؛ آیت اله جلیلی مراد؛ علیرضا دبیرنیا