نویسنده = سیدمحمود میرخلیلی
پیامد های حقوقی جرم انگاری فراگیر در نظام قضایی ایران

دوره 20، شماره 78، مهر 1402، صفحه 7-34

نوراله قدرتی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد علی حاجی ده آبادی


بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 121-150

سیدمحمود میرخلیلی


اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی

دوره 16، شماره 62، مهر 1398، صفحه 91-120

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ اکبر طالبی چاهوکی


سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 145-173

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد حسنی


بزهکاری یقه‌سفیدها از منظر امام علی

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 7-40

سیدمحمود میرخلیلی


پیشگیری وضعی از نگاه آموزه‌های اسلام

دوره 1، شماره 1، تیر 1383، صفحه 59-76

سیدمحمود میرخلیلی