طرح دعوا علیه اسرائیل به دلیل ارتکاب ژنوسید در دیوان بین‌المللی دادگستری: سناریوهای ممکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

2 دانش‌آموخته دکترای حقوق بین‌الملل

چکیده

به گواه حقوق بین‌الملل، اسرائیل از آغازین سال‌های اعلام موجودیت خویش تا روزگار معاصر همراه یکی از مثال‌های نقض مقررات و موازین بین‌المللی است. تجاوز، اشغال، تبعیض، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض‌های متعدد دیگر در حوزه حقوق بین‌الملل بشر نمونه‌هایی از این دست هستند. اما در این میان ارتکاب ژنوسید در سرزمین‌های اشغالی توجه چندانی را به دلیل روند آرام، طولانی، مستمر و گاه استفاده از ابزارهای غیرمهلک به خود جلب نکرده است. رویکرد اسرائیل از همان ابتدا یکدست نمودن جمعیت ساکن در سرزمین‌های اشغالی بوده و به همین دلیل با توسل به ابزارهای مهلک و غیرمهلک در صدد پاک‌سازی نژادی است؛ پاک‌سازی باید به هر ترتیب ممکن انجام شود به نحوی که در صورت لزوم با قصد نابودی جزیی یا کلی گروه فلسطینی نیز همراه شود. در این نوشتار ضمن بررسی این شیوه پاک‌سازی نژادی در قالب ژنوسید به حقایق قابل استناد در این خصوص جهت طرح ایده اقامه دعوا علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری و فروض مختلف مرتبط با آن می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها