ویژگی‌ها و روش‌های عملی تجارت الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ