جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق