تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی