ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه مجریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی