رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی مقطع دکترای حقوق خصوصی پردیس قم دانشگاه تهران