نویسنده = حسین هوشمند فیروزآبادی
امکان بازبینی و تجدیدنظرپذیری آراء داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسین سلیم زاده؛ احمد احسانی فر؛ حجت مبین


قاعده مقابله به مثل در قرآن

دوره 12، شماره 47، اسفند 1394، صفحه 131-168

حسین هوشمند فیروزآبادی


عدم‌النفع

دوره 7، شماره 26، آبان 1389، صفحه 59-88

مصطفی سعادت‌مصطفوی؛ حسین هوشمند فیروزآبادی